{"result":"insert","wish_list":[{"id":"23","type":"1","conf_languages_id":"1","title":"Gastro serving","slug":"gastro-serving","subtitle":"Posu\u0111e","intro":"Nova linija emajliranog posu\u0111a.","content":"

U skladu sa sve popularnijim trendovima svjetske gastronomije koji uklju\u010duju i poslu\u017eivanje hrane u emajliranom posu\u0111u, Metalac je kreirao GASTRO SERVING liniju klasi\u010dnog posu\u0111a.<\/p>\r\n\r\n

Trenutno je na raspolaganju u dvije boje, a osim za serviranje ovo posu\u0111e je zadr\u017ealo sve funkcionalnosti za pripremu, kao i \u010duvanje hrane.<\/p>\r\n\r\n

Emajlirano posu\u0111e se vjekovima odr\u017ealo, ne samo zbog svoje estetike, kvalitete i funkcionalnosti, ve\u0107 i zbog osobina koje ga izdvajaju, a to je njegova zdravstvena ispravnost u kontaktu sa hranom. Gastro serving je linija klasi\u010dnog emajliranog posu\u0111a za poslu\u017eivanje i serviranje hrane, stvorena sa \u017eeljom da se kupcima predstavi mogu\u0107nost kombiniranja tradicionalnog i modernog, kao i mogu\u0107nost upotrebe posu\u0111a, ne samo za kuhanje, ve\u0107 i za poslu\u017eivanje u nacionalnim i modernim restoranima.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","color":"#004857","published_at":"2019-03-03 15:37:14","created_at":"2018-11-02 23:56:38","updated_at":"2020-05-26 15:55:01","video_link":null,"components":null,"difficult":null,"calories":null,"preparing_time":null,"text":null}],"user":"not_logged","type":"story"}