{"result":"insert","wish_list":[{"id":"248","type":"1","conf_languages_id":"1","title":"Za rast i razvoj","slug":"za-rast-i-razvoj","subtitle":"Posu\u0111e","intro":"Malo posu\u0111e iz Metalca za budu\u0107e velike ljude.","content":"

Neke nas boje, mirisi i ukusi podsje\u0107aju na djetinjstvo, vra\u0107aju\u0107i nas u vrijeme bezbri\u017enosti i zašti\u0107enosti kad su nam majke i bake s ljubavlju pripremale obroke od kojih \u0107emo biti veliki i zdravi. Osim onome što \u0107e poslu\u017eiti, veliku su pa\u017enju posve\u0107ivale i na\u010dinu na koji se hrana pripremala te posu\u0111u u kojem se kuhala. Va\u017eno je u \u010demu pripremamo i \u010duvamo hranu za svoju djecu, a naše majke i bake imaju posebno povjerenje u emajlirano posu\u0111e.<\/p>\r\n\r\n


\r\n <\/p>\r\n\r\n

Kad je rije\u010d o zdravstvenoj ispravnosti hrane, stru\u010dnjaci se sla\u017eu da staklenom i emajliranom posu\u0111u nema premca. Struktura emajla sli\u010dna je strukturi stakla, apsolutno inertnog i nereaktivnog materijala u doticaju s hranom, zbog \u010dega je staklena ambala\u017ea najzdravija za \u010duvanje hrane.<\/p>\r\n\r\n


\r\n <\/p>\r\n\r\n

Emajl je, pak, obojena staklena masa, što emajlirano posu\u0111e \u010dini najboljim za pripremu hrane jer potpuno eliminira rizik od štetnih posljedica po zdravlje ili okoliš. Gladak, neprozirni sloj emajla ne dopušta razvoj i zadr\u017eavanje bakterija.<\/p>\r\n\r\n


\r\n <\/p>\r\n\r\n

Osim za kuhanje, emajlirano je posu\u0111e superprirodno i kad je rije\u010d o \u010duvanju ve\u0107 pripremljene hrane. Brzo se hladi i mo\u017ee se jednostavno poklopiti i staviti u hladnjak ili zamrziva\u010d. Hrana se dugo \u010duva bez ikakve opasnosti od kvarenja i bez zdravstvenih rizika manje kvalitetnog posu\u0111a.<\/p>\r\n","color":"#3cb878","published_at":"2019-03-06 11:16:41","created_at":"2019-03-05 10:19:02","updated_at":"2020-06-05 09:15:35","video_link":null,"components":null,"difficult":null,"calories":null,"preparing_time":null,"text":null}],"user":"not_logged","type":"story"}