{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3339","categories":["1227"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-ekspres-lonac-7l_4.jpg","img_alt":"Metalac ekspres lonac 7l","img_title":"Metalac ekspres lonac 7l"},{"image":"metalac-ekspres-lonac-7l_5.jpg","img_alt":"Metalac ekspres lonac 7l","img_title":"Metalac ekspres lonac 7l"}],"additional_image_count":2,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"ekspres-lonci\/metalac-ekspres-lonac-7l","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"174851","bar_code":"8600034125902","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"959.99","image":"metalac-ekspres-lonac-7l_3.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"959.99","tax":"25","promote_on_home":"1","sef_name":"ekspres-lonci\/metalac-ekspres-lonac-7l","sef_name_old":"","created":"2020-05-28","updated":"2021-01-21 11:32:05","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"671.99","cena_niza_akcijska":"671.99","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"1496","conf_languages_id":"1","name":"Metalac ekspres lonac 7l","description":"

Promjer (cm): 24
\r\nZapremnina (l): 7
\r\nVisina (mm): 165
\r\nMaterijal: Inox
\r\nSa poklopcem
\r\nBoja: Inox
\r\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i strojno pranje<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Ekspres lonac METINOX napravljen je od visoko kvalitetnog nehr\u0111aju\u0107eg \u010delika 18\/10, lako se \u010disti i odr\u017eava i vijek mu je skoro neograni\u010den. Ima akutermalno dno debljine 8mm koji je odli\u010dan akumulator topline. Anatomske ru\u010dice, modernog dizajna, omogu\u0107uju komfornost i sigurnost pri rukovanju. Radni ventil je te\u017einski, što ga \u010dini sigurnim i dugotrajnim, a postavljen je u centru kupole poklopca gdje je najmjerodavniji tlak. Vanjska površina lonca je visoko polirana, a unutrašnjost je matirana. Ekspres lonac je izra\u0111en prema europskom standardu EN12778.
\r\nVišestruka sigurnost ima \u010detiri sistema zaštite \u010dime se omogu\u0107ava sigurno i brzo pripremanje hrane:
\r\na) Ventil za otpuštanje tlaka\/otpusni ventil – osigurava da se ne prekora\u010di maksimalni radni tlak u loncu, koji je dozvoljen prema me\u0111unarodnim propisima. Ventil je ugra\u0111en u sistem za otpuštanje tlaka u loncu (ispod ru\u010dice sa dugmetom).
\r\nb) Radni ventil – te\u017einski ventil (aktivira se kada tlak u loncu nadvlada te\u017einu ventila) koji je postavljen na sredini poklopca i ima zadatak da ispušta višak pare iz lonca kada je postignuta max temperatura i tlak kuhanja. Po\u010detak izla\u017eenja pare, nakon \u010dega slijedi pištanje (kroz otvore sa strane) ovog ventila, je i po\u010detak kuhanja hrane, tako da se od ovog trenutka mjeri vrijeme kuhanja.
\r\nc) Sigurnosni ventil – ovaj ventil se aktivira u ne\u017eeljenom slu\u010daju kada nisu u funkciji radni i otpusni ventil. Ako se to dogodi, on omogu\u0107ava prolaz suvišnog tlaka kroz bo\u010dne otvore ure\u0111aja za apsorpciju topline.
\r\nd) Sigurnosni otvor (sa strane poklopca) – u najgorem slu\u010daju, kada sva tri ventila nisu u funkciji, tlak u posudi \u0107e rasti do odre\u0111enog trenutka (p = 3bar). Kada se to dogodi, tlak u loncu \u0107e pomaknuti silikonsku brtvu prema dole i otvoriti sigurnosni otvor, tako da \u0107e višak pare nesmetano izi\u0107i van. Zbog toga lonac treba uvijek postaviti tako da sigurnosni otvor bude suprotno od rukovaoca. Na ovaj na\u010din je osigurana maksimalna sigurnost za rukovaoca.
\r\nOtvaranje i zatvaranje ekspres lonca:
\r\na) Sigurno zatvaranje ekspres lonca – zatvaranje poklopca se vrši preko bajonetnog sustava (peraja na loncu i savijeni dijelovi na poklopcu) koji je me\u0111u najsigurnijim sustavima na tr\u017eištu.
\r\nb) Sigurnosni sistem za otvaranje – ovaj sustav sprje\u010dava otvaranje spremnika sve dok se ventil za ispuštanje ne aktivira za osloba\u0111anje tlaka u loncu.
\r\n
\r\n
\r\n\"\"<\/p>\r\n","type":"","short_description":"

Inox ekspres lonac<\/p>\r\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"10"}],"user":"not_logged","type":"product"}