{"result":"insert","wish_list":[{"id":"338","type":"1","conf_languages_id":"1","title":"Korisni savjeti za odr\u017eavanje inoks posu\u0111a","slug":"korisni-savjeti-za-odrzavanje-inoks-posuda","subtitle":"Jednostavno i lako ","intro":"Rado \u0107emo s vama podijeliti nekoliko malih trikova za jednostavno i lako odr\u017eavanje inoks posu\u0111a.","content":"

Inoks posu\u0111e<\/u><\/span><\/a><\/strong> Metalac izra\u0111eno je od plemenitog \u010delika vrhunske kvalitete – inoks 18\/10. 
\r\nTermi\u010dka obilje\u017eja
inoks posu\u0111a<\/u><\/span><\/a><\/strong> Metalac omogu\u0107avaju akumulaciju topline tako da u procesu pripremanja hrane va\u017eni sastojci i termolabilni vitamini ostaju sa\u010duvani.
\r\nAkutermno dno izra\u0111eno je posebnim impact bonding<\/em> postupkom, a savršenim prijenosom i raspore\u0111ivanjem topline po cijeloj posudi smanjuje utrošak energije.
\r\nRu\u010dice su suvremenoga, ergonomskog dizajna i \u010dvrste konstrukcije za sigurno rukovanje posudom.
\r\nPoklopac je konstruiran tako da se para pri pe\u010denju i kuhanju kondenzira na njegovoj sredini i ponovno vra\u0107a na dno posude, a zahvaljuju\u0107i kondenzacijskom kanalu tijekom kuhanja ne dolazi do ispuštanja pare.<\/span><\/p>\r\n\r\n

Savjeti za odr\u017eavanje inoks posu\u0111a:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n