{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3669","categories":["1217"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-tepsija-nostalgija-24cm_7.jpg","img_alt":"Metalac tepsija NOSTALGIJA 24cm","img_title":"Metalac tepsija NOSTALGIJA 24cm"},{"image":"metalac-tepsija-nostalgija-24cm_8.jpg","img_alt":"Metalac tepsija NOSTALGIJA 24cm","img_title":"Metalac tepsija NOSTALGIJA 24cm"}],"additional_image_count":2,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"pekaci\/metalac-okrugli-pekac-nostalgija-24cm","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"338888","bar_code":"8600034164109","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"89.99","image":"metalac-tepsija-nostalgija-24cm_6.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"89.99","tax":"25","promote_on_home":"0","sef_name":"pekaci\/metalac-okrugli-pekac-nostalgija-24cm","sef_name_old":"pekaci\/metalac-tepsija-nostalgija-24cm","created":"2020-05-28","updated":"2021-05-13 20:32:08","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"62.99","cena_niza_akcijska":"62.99","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"3002","conf_languages_id":"1","name":"Metalac okrugli peka\u010d NOSTALGIJA 24cm","description":"
\n

Promjer (cm): 24
\nVisina (mm): 49
\nMaterijal: Emajl na \u010deli\u010dnom limu
\nBoja: Plava
\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i strojno pranje
\nTe\u017eina: 0,6 kg<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Emajlirano posu\u0111e je dugotrajno, otporno na kemijske utjecaje i habanje, jednostavno se odr\u017eava. Emajlirani premaz ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja sprje\u010dava da se bakterije na njoj zadr\u017eavaju i omogu\u0107uje lako \u010diš\u0107enje i odr\u017eavanje posude. Mo\u017ee se koristiti za pripremanje, \u010duvanje i serviranje hrane, jer pripada u red zdravstveno najispravnijeg posu\u0111a za kontakt sa hranom. Zahtijeva manju upotrebu masno\u0107e od pripreme u drugom metalnom posu\u0111u zbog strukture emajla koji je gladak, pa se namirnice manje ljepe za dno posude. Ako je \u010diš\u0107enje redovno i korektno, emajlirano posu\u0111e dugo zadr\u017eava sjaj i boju.<\/p>\n<\/div>\n","type":"","short_description":"

Emajlirani peka\u010d, linija KLASIKA<\/p>\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"10"}],"user":"not_logged","type":"product"}