Brisanje proizvoda iz košarice

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz košarice?


OPĆI UVJETI

Nakon prijema narudžbe proizvoda operater je dužan osigurati telefonsku potvrdu narudžbe od strane kupca.
Potvrdom narudžbe od strane kupca narudžba postaje neopoziva.

Prodavač mora naručene proizvode isporučiti ispravne i u navedenom predviđenom roku.
U slučaju bilo kakvih izmjena prodavač je dužan obavijestiti kupca pri telefonskoj potvrdi narudžbe.
Sve eventualne izmjene, osim onih u vezi s isporukom, ne odnose se na potvrđene narudžbe.
U slučaju neusklađenosti cijena isporuke navedenih u našoj internetskoj trgovini sa stvarnim cijenama kurirske službe, o izmjenama ćete biti obaviješteni pri telefonskoj potvrdi narudžbe.
 

PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ne navodeći za to razloge, raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, odnosno vratiti robu. Prije isteka roka potrebno je dostaviti pisani zahtjev za raskid slanjem obrasca putem elektroničke pošte na webshop@metalachomemarket.hr  ili poštom na adresu Prodavatelja: Metalac Home Market d.o.o. Slavenskog 1, 10000 Zagreb.

Rok za povrat od 14 dana započinje teći od dana kada je  Kupac ili treća osoba određena od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, preuzela robu koja je predmet ugovora.
Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi obavijest.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Prodavatelja u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Ukoliko Kupac robu šalje kurirskom službom, dužan je to učiniti o vlastitom trošku. 
Kupac u slučaju odbijanja primitka robe snosi troškove povrata robe. Trošak se računa prema cjeniku dostavne službe i ovisi o težini i cjeniku dostave kurirske službe koja vrši dostavu. U slučaju pošiljke s otkupninom, Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca i za troškove usluge otkupnine.
Kupac proizvod mora vratiti prodavatelju neoštećen, u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenoj količini, osim ako je ambalaža i proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina umanjila, a da kupac za to nije odgovoran. Kupac proizvod koji vraća ne smije upotrebljavati, ali Kupac ima pravo robu koju je kupio pregledati u mjeri koja je potrebna da se utvrde narav, karakteristike i funkcioniranje te robe. Kupac odgovara za umanjenje vrijednosti proizvoda, ukoliko umanji vrijednost upotrebom, a da to nije nužno za utvrđivanje prirode, značajki ili funkciju proizvoda.

Pri odustajanju od kupovine, gdje je bio korišten popust ili promo kod, ta se sredstva računaju kao popust i ne vraćaju se kupcu. Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat uplaćenog iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Poklon bon se pri odustajanju računa kao sredstvo plaćanja, te se taj iznos kupcu vraća u obliku Poklon bona. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcioniranja robe. Povrat uplaćenog iznosa biti će izvršen u roku 14 dana nakon primitka pošiljke od kupca. Prodavatelj se može suzdržati od povrata novca dok ne primi vraćenu robu ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu vratio. Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravovremenost povrata, te zapisi o plaćanju, povrat plaćanja kupcu vrši se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Kupac ne plaća naknadu za vraćanje proizvoda osim troškova prijevoza. Povrat novca u gotovini nije moguć!  
Pravo na povrat robe, jamstva i sve drugo detaljnije se regulira Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac se za sva pitanja i primjedbe možete obratiti Prodavatelju na mail adresu webshop@metalachomemarket.hr  ili telefonom na broj. +385 1 3090092 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje.
 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kako bismo osigurali zaštitu vaših prava i približili vam razloge i način prikupljanja, uporabu, povezivanje, objavljivanje i uporabu osobnih podataka, postupamo u skladu sa slIjedećom Politikom privatnosti.

Podaci o osobi koje prikuplja Metalac Home Market d.o.o. osnovne su informacije o osobi nužne za realizaciju poslovanja internet trgovine, a to su:
-  ime i prezime
-  adresa
-  država
-  broj telefona
-  adresa e-pošte


Opće informacije:
Prije prikupljanja osobnih podataka, internet trgovina osobe na koje se odnosi prikupljanje, obavještava o sljedećem:

1. Pravna osoba Metalac Home Market d.o.o. iz Zagreba, ul. Slavenskog 1, MBS 080546544, OIB 66356780620, odgovorna je za prikupljanje i obradu osobnih podataka osoba.
2. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka osiguravanje je nesmetanog poslovanja internet trgovine, sigurnost korisnika internet trgovine, omogućavanje elektronske trgovine posjetiteljima internet trgovine u skladu s odgovarajućim zakonima, kao i informiranje korisnika radi izravnog marketinga putem e-mail, sms i viber obavijesti, sve u skladu s dobrim poslovnim običajima i s ciljem pružanja kvalitetne usluge.
3. Prikupljeni osobni podaci upotrebljavat će se na način koji omogućava identifikaciju osobe učesnika elektronske trgovine i korisnika usluge direktnog marketinga putem e-mail, sms i viber obavijesti, sve u skladu s dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
4. Uz Metalac Home Market d.o.o., za uporabu osobnih podataka ovlašćuje se povezano društvo Metalac Grupe, Metalac Digital d.o.o. iz Gornjeg Milanovca, kao i poslovni partner Contact Service d.o.o. iz Beograda.
5. Posjetitelji internet trgovine svoje podatke daju dobrovoljno. Ne žele li biti korisnici internet trgovine, nisu dužni ostaviti nikakve podatke, ali za registraciju i kupnju, kao i za sudjelovanje u aktivnostima direktnog marketinga obvezno je dostavljanje osobnih podataka.
6. Osoba koja je dala pristanak za prikupljanje i obradu podataka ima pravo svoj pristanak bilo kada povući, što za pravnu posljedicu ima prestanak svojstva korisnika internet trgovine i prestanak svakog daljeg prikupljanja i obrade podataka osobe koja je povukla svoj pristanak.

7. U slučaju nedopuštene obrade, osobe imaju pravo na zaštitu osobnih podataka kao i drugih Zakonom zajamčenih prava.

Prikupljanje podataka
Podaci za koje osoba pristane da se prikupljaju i obrađuju, internet trgovini Metalac Home Marketa d.o.o. bit će potrebni i neophodni za pripremu, zaključivanje i realizaciju ugovora o kupoprodaji robe iz prodajnog asortimana, obračun i fakturiranje ugovornih obaveza, dostavljanje predračuna i računa, kao i evidentiranje i rješavanje reklamacija potrošača. Prijavom ili registracijom na internet trgovini korisnici daju suglasnost da im internet trgovina dostavlja e-mail, sms i viber obavijesti. Osobe zadržavaju pravo odjave s mailing, sms i viber liste, nakon čega ubuduće neće primati poruke direktnog marketinga.

Sigurnost podataka
Internet trgovina Metalac Home Marketa d.o.o. poduzet će sve potrebne i nužne mjere kako bi spriječila svaku zloporabu osobnih podataka. Osobni podaci čuvati će se u elektronskom formatu uz autorizaciju na razini korisnika i šifriranje na datotečnoj razini sustava.

Raspoloživost osobnih podataka
Osobe mogu od internet trgovine Metalac Home Marketa d.o.o. zahtjevati obavijest o obradi, uvid ili kopiju svojih osobnih podataka, u obliku u kojem se informacija nalazi. Internet trgovina je obvezna da osobi učini dostupnima sve podatke koji se na nju odnose, u stanju u kakvom se nalaze.

Ažuriranje osobnih podataka
Osobe preuzimaju obvezu da internet trgovinu pravodobno obavijeste kad neki od registriranih osobnih podataka treba ispraviti i ažurirati.

Ažuriranje Politike privatnosti
Internet trgovina može izmjenama ili dopunama ažurirati Politiku privatnosti. Zato se osobama predlaže da na internet trgovini povremeno provjere Politiku privatnosti kako bi bile obaviještene o njezinim eventualnim izmjenama i dopunama. Internet trgovina može također e-mail, sms ili viber obavijestima obavještavati o promjenama Politike privatnosti.

Prihvaćanje Politike privatnosti
Registracijom na internet trgovini Metalac Home Marketa d.o.o. ili prijavom za primanje sadržaja direktnog marketinga, osobe potvrđuju da su upoznate i da prihvaćaju uvjete Politike privatnosti.

SUGLASNOST I PROMJENE UVJETA

Uporaba internet kanala prodaje Metalac Home Marketa d.o.o. podrazumijeva suglasnost kupaca sa svime navedenim na ovoj stranici našega web mjesta.
Metalac Home Market d.o.o. mora se pridržavati svega navedenog, a eventualne izmjene postojećih uvjeta postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici naše internetske trgovine i slanja obavijesti e-pošte svim registriranim kupcima, odnosno korisnicima.

 

Hvala Vam na ukazanom povjerenju!