Brisanje proizvoda iz košarice

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz košarice?


OPĆI UVJETI

Nakon prijema narudžbe proizvoda operater je dužan osigurati telefonsku potvrdu narudžbe od strane kupca.
Potvrdom narudžbe od strane kupca narudžba postaje neopoziva.

Prodavač mora naručene proizvode isporučiti ispravne i u navedenom predviđenom roku.
U slučaju bilo kakvih izmjena prodavač je dužan obavijestiti kupca pri telefonskoj potvrdi narudžbe.
Sve eventualne izmjene, osim onih u vezi s isporukom, ne odnose se na potvrđene narudžbe.
U slučaju neusklađenosti cijena isporuke navedenih u našoj internetskoj trgovini sa stvarnim cijenama kurirske službe, o izmjenama ćete biti obaviješteni pri telefonskoj potvrdi narudžbe.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kako bismo osigurali zaštitu vaših prava i približili vam razloge i način prikupljanja, uporabu, povezivanje, objavljivanje i uporabu osobnih podataka, postupamo u skladu sa slIjedećom Politikom privatnosti.

Podaci o osobi koje prikuplja Metalac Home Market d.o.o. osnovne su informacije o osobi nužne za realizaciju poslovanja internet trgovine, a to su:
-  ime i prezime
-  adresa
-  država
-  broj telefona
-  adresa e-pošte


Opće informacije:
Prije prikupljanja osobnih podataka, internet trgovina osobe na koje se odnosi prikupljanje, obavještava o sljedećem:

1. Pravna osoba Metalac Home Market d.o.o. iz Zagreba, ul. Slavenskog 1, MBS 080546544, OIB 66356780620, odgovorna je za prikupljanje i obradu osobnih podataka osoba.
2. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka osiguravanje je nesmetanog poslovanja internet trgovine, sigurnost korisnika internet trgovine, omogućavanje elektronske trgovine posjetiteljima internet trgovine u skladu s odgovarajućim zakonima, kao i informiranje korisnika radi izravnog marketinga putem e-mail, sms i viber obavijesti, sve u skladu s dobrim poslovnim običajima i s ciljem pružanja kvalitetne usluge.
3. Prikupljeni osobni podaci upotrebljavat će se na način koji omogućava identifikaciju osobe učesnika elektronske trgovine i korisnika usluge direktnog marketinga putem e-mail, sms i viber obavijesti, sve u skladu s dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
4. Uz Metalac Home Market d.o.o., za uporabu osobnih podataka ovlašćuje se povezano društvo Metalac Grupe, Metalac Digital d.o.o. iz Gornjeg Milanovca, kao i poslovni partner Contact Service d.o.o. iz Beograda.
5. Posjetitelji internet trgovine svoje podatke daju dobrovoljno. Ne žele li biti korisnici internet trgovine, nisu dužni ostaviti nikakve podatke, ali za registraciju i kupnju, kao i za sudjelovanje u aktivnostima direktnog marketinga obvezno je dostavljanje osobnih podataka.
6. Osoba koja je dala pristanak za prikupljanje i obradu podataka ima pravo svoj pristanak bilo kada povući, što za pravnu posljedicu ima prestanak svojstva korisnika internet trgovine i prestanak svakog daljeg prikupljanja i obrade podataka osobe koja je povukla svoj pristanak.

7. U slučaju nedopuštene obrade, osobe imaju pravo na zaštitu osobnih podataka kao i drugih Zakonom zajamčenih prava.

Prikupljanje podataka
Podaci za koje osoba pristane da se prikupljaju i obrađuju, internet trgovini Metalac Home Marketa d.o.o. bit će potrebni i neophodni za pripremu, zaključivanje i realizaciju ugovora o kupoprodaji robe iz prodajnog asortimana, obračun i fakturiranje ugovornih obaveza, dostavljanje predračuna i računa, kao i evidentiranje i rješavanje reklamacija potrošača. Prijavom ili registracijom na internet trgovini korisnici daju suglasnost da im internet trgovina dostavlja e-mail, sms i viber obavijesti. Osobe zadržavaju pravo odjave s mailing, sms i viber liste, nakon čega ubuduće neće primati poruke direktnog marketinga.

Sigurnost podataka
Internet trgovina Metalac Home Marketa d.o.o. poduzet će sve potrebne i nužne mjere kako bi spriječila svaku zloporabu osobnih podataka. Osobni podaci čuvati će se u elektronskom formatu uz autorizaciju na razini korisnika i šifriranje na datotečnoj razini sustava.

Raspoloživost osobnih podataka
Osobe mogu od internet trgovine Metalac Home Marketa d.o.o. zahtjevati obavijest o obradi, uvid ili kopiju svojih osobnih podataka, u obliku u kojem se informacija nalazi. Internet trgovina je obvezna da osobi učini dostupnima sve podatke koji se na nju odnose, u stanju u kakvom se nalaze.

Ažuriranje osobnih podataka
Osobe preuzimaju obvezu da internet trgovinu pravodobno obavijeste kad neki od registriranih osobnih podataka treba ispraviti i ažurirati.

Ažuriranje Politike privatnosti
Internet trgovina može izmjenama ili dopunama ažurirati Politiku privatnosti. Zato se osobama predlaže da na internet trgovini povremeno provjere Politiku privatnosti kako bi bile obaviještene o njezinim eventualnim izmjenama i dopunama. Internet trgovina može također e-mail, sms ili viber obavijestima obavještavati o promjenama Politike privatnosti.

Prihvaćanje Politike privatnosti
Registracijom na internet trgovini Metalac Home Marketa d.o.o. ili prijavom za primanje sadržaja direktnog marketinga, osobe potvrđuju da su upoznate i da prihvaćaju uvjete Politike privatnosti.

 

SUGLASNOST I PROMJENE UVJETA

Uporaba internet kanala prodaje Metalac Home Marketa d.o.o. podrazumijeva suglasnost kupaca sa svime navedenim na ovoj stranici našega web mjesta.
Metalac Home Market d.o.o. mora se pridržavati svega navedenog, a eventualne izmjene postojećih uvjeta postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici naše internetske trgovine i slanja obavijesti e-pošte svim registriranim kupcima, odnosno korisnicima.


 

Hvala Vam na ukazanom povjerenju!